Покана за информационно мероприятие относно софтуери, подпомагащи работата на архитектите във фази 6, 7 и 8 от Методиката

Покана за информационно мероприятие относно софтуери, подпомагащи работата на архитектите във фази 6, 7 и 8 от Методиката

Уважаеми колеги архитекти,

Регионална колегия София-град кани всички членове на КАБ на информационно мероприятие относно софтуери, подпомагащи работата на архитектите във фази 6, 7 и 8 от Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране.

Събитието ще се проведе на 09 юни (петък) 2023, 10:00 часа в Зала 1 на ЦДА, ул. Кракра 11.