Покана за изложбата на АСЕ „20 архитектурни проекта срещу климатичните промени“

Покана за изложбата на АСЕ „20 архитектурни проекта срещу климатичните промени“

Изложбата ще бъде открита в рамките на “Дните на европейската регулирана професия архитект”

Камарата на архитектите в България (КАБ) Ви кани на откриването на пътуващата изложба на Архитектурния съвет на Европа (АСЕ) – „20 архитектурни проекта срещу климатичните промени“. Събитието ще се състои на 22 март от 17:00 часа в Централния дом на архитекта на ул. „Кракра“ 11. Изложбата ще бъде открита от президента на АСЕ – арх. Рут Шагеман, която пристига в България специално по този повод.

Архитектурно-строителният сектор е отговорен за 39% от глобалните въглеродните емисии, които оказват негативно влияние върху околната среда. Прогнозите показват, че през следващите 40 години ще бъдат построени 230 милиарда кв. метра, добавяйки еквивалента на площта на Париж към планетата всяка седмица, или еквивалентната площ на Япония всяка година.

От години Архитектурният съвет на Европа информира институциите на ЕС и държавите -членки за въздействието на строителния сектор върху околната среда, като насърчава икономическите, социалните и екологичните ценности на архитектурата. Архитектурата е основна движеща сила в прехода към по-устойчива жизнена среда и е важна част от намирането на решения за справяне с климатичните промени. Необходими са спешни и амбициозни действия за намаляване на въглеродните емисии и въвеждане на енергийно-ефективни решения в сградния сектор.

Изложбата представя 20 устойчиви архитектурни проекта, реализирани в 16 държави – членки на Европейския съюз. Проектите впечатляват с иновативни и отговорни към околната среда методи на проектиране и строителство. Представят нови подходи, основани на откритост, креативност, дълготрайност и не на последно място красота. Изложбата показва, че всеобхватният архитектурен подход може да генерира и интегрира фундаментално различни системи с цел създаване на креативни и адаптивни сгради и градски проекти.

Изложбата ще бъде открита в рамките на Международните дни на европейската регулирана професия архитект, които ще продължат от 22 март до 2 април в Централния дом на архитекта (ЦДА). Предвиждат се редица международни събития с участието на архитекти от всички държави – членки на Европейския съюз. Събитието се организира от КАБ и цели да допринесе за разбирането на отговорността на архитектурната професия, която има ключова роля за формирането на заобикалящата ни жизнена среда. Повече подробности ще откриете тук.