Пленер Арт зона Хасково

Пленер Арт зона Хасково

КАБ РК Хасково и САБ Дружество Хасково със съдействието на Община Хасково организират

ПЛЕНЕР АРТ ЗОНА ХАСКОВО

ИДЕЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА АРТ ЗОНА

Гр. Хасково   ПИ 77195.723.322   Пешеходен център   

Ул. Отец Паисий, ул. Бургас и ул. Преслав

С провеждането на настоящия пленер организаторите имат за цел:

 • Да представят на обществеността на град Хасково най-добрите архитектурни идеи и пространствени визии за реализиране на Арт зона в пешеходния център на града с акцент върху  иновациите в дизайна и устойчивата архитектура.
 • Да подпомогнат взаимодействието между архитектурната общност и Община Хасково за изпълнение на стратегическите общински планове и програми за устойчиво градско развитие.

 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Пленерът е открит и явен. В него могат да участват архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, притежаващи проектантска правоспособност за 2022 г., в екип с художници, скулптори, дизайнери, актьори и др.

Ръководител на проекта и екипа е архитект. Не се допуска един участник да бъде включен в повече от един проект, независимо дали е самостоятелно или като част от екип.

Журира се открито с представяне пред журито на проектите от авторите, в присъствието на останалите участници. Всички получени проекти ще бъдат публикувани на уеб сайта на КАБ и САБ.

 ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

 ЖУРИ

 • арх. Владимир Милков
 • арх. Тодор Булев
 • арх. Константин Димов
 • арх. Десислава Стоянова
 • арх. Делчо Делчев
 • арх. Веселин Серкеджиев
 • арх. Тодор Грозев

Резервен член на журито – ланд. арх. Александър Недев

НАГРАДЕН ФОНД

Наградният фонд е осигурен от Община Хасково.

 • Първо място – парична награда в размер на 3000 лв. и Диплом и Възлагане от Община Хасково на Работен проект.
 • Второ място – парична награда в размер на 1000 лв. и Диплом.
 • Трето място – парична награда в размер на 500 лв. и Диплом.

Заданието за проектиране можете да изтеглите тук.