Писмо от МРРБ относно процедурата по одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти

Писмо от МРРБ относно процедурата по одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти

Министерството на регионалното развитие и благоустройството издаде указателно писмо относно прилагането на чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 142, ал. 5 от ЗУТ.

Писмото е издадено вследствие на подета инициатива от Камарата на архитектите в България със съдействието на Координационния съвет на браншовите организации в архитектурно-строителния сектор.

В края на миналата година КС, под председателството на КАБ, изпрати писма до МРРБ, Столична община и ДНСК, в които настоя за правилното прилагане на разпоредбите в ЗУТ относно одобряването на инвестиционни проекти.

Очаква се това да облекчи значително сроковете и процедурите по съгласуването на проектите.

Вижте пълния текст на писмото ТУК.