Писмо от КАБ до Столична община относно конкурса за площад ,,Света Неделя”

Писмо от КАБ до Столична община относно конкурса за площад ,,Света Неделя”

Писмо от Председателя на КАБ арх. Борислав Игнатов  до Кмета и Главния архитект на Столична община относно Обществена поръчка с предмет ,,Разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад ,,Света Неделя”, гр. София чрез провеждане на ограничен конкурс за проект на основание чл. 18, ал. 1, т.11 във вр. с чл. 18, ал.8 от ЗОП, с номер на публикуване в РОП – 00087-2018-0120 на 17.09.2018г.

Пълния текст на писмото може да видите по-долу: