Официално откриване на демонстрационен павилион с фасада от стъклопакети с циркулиращ воден поток

Официално откриване на демонстрационен павилион с фасада от стъклопакети с циркулиращ воден поток

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ) – БАН организира официална церемония по откриване на първата сграда в България с фасада от стъклопакети с циркулиращ воден поток. Събитието ще се състои на 10.10.2019 г., (четвъртък) от 10:30 ч. в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, Научен комплекс 2 – БАН.

В откриването на построения Демонстрационен павилион ще участват партньорите от Германия, Испания и България по проект InDeWaG (“Industrial Development of Water Flow Glazing Systems”), финансиран от програма „Хоризонт 2020“, направление „Енергийна ефективност“. Ще се представи индустриално реализираната иновативна фасадна технология, която максимално оползотворява дневната слънчева светлина и осигурява вътрешен комфорт в помещението. Предложеното енергоспестяващо решение е в тясна връзка с идеята за построяване на сгради с почти нулево потребление на енергия. Очакваме събитието да обедини хора с интереси в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.

ЦЛ СЕНЕИ кани представители на държавната и местна власт, бизнеса, научната общност, медии, организации, студенти и граждани.

Събитието се посвещава на 150-годишнината от основаването на БАН и финала на проекта InDeWaG.

Повече информация за проекта и технологията за индустриално производство на стъклопакети с циркулиращ флуиден поток може да намерите на сайта на InDeWaG.