ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО:        ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИЯ БИЗНЕС В УСЛОВИЯТА НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА

 

            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в България, и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, и препоръките на Националния оперативен щаб, Управителният съвет на Камарата на архитектите в България изразява своята подкрепа за въведеното извънредно положение и предприетите от правителството мерки.

В същото време тежките последици върху икономиката и бизнеса, вследствие на епидемията, със сигурност ще нанесат значителни щети върху строителния сектор и свързаните с него дейности, каквато се явява проектирането. Необходими са спешни мерки и решения за облекчаване на икономическия удар, който неизбежно ще се стовари върху гилдията на архитектите и инженерите, в условията на ограничителните мерки в страната и за преодоляване на сериозната криза, която се очаква впоследствие.

Като организация, която защитава интересите на българските архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти в съответствие на интересите на обществото, изразяваме следната позиция:

  1. Държавната и общинската администрация трябва да продължат дейността си по съгласуване и одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж, като се положат усилия същата да бъде организирана в съответствие с изискванията за санитарна безопасност. Камара на архитектите в България е разработила пилотна електронна система за предаване, съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Изразяваме нашата готовност да я предоставим за безвъзмездно ползване от държавата и общините, защото спирането на работата на администрацията би нанесло непоправими щети на целия строителен сектор.  България е една от малкото държави в Европейския съюз, която още няма система за дигитално предаване на проекти и ние сме готови да съдействаме за преодоляване на този дефицит. За целта, предвид новите обстоятелства, е необходимо спешно да бъде въведена пълна дигитализация на административните процедури в сферата на строителния сектор. Това би гарантирало сигурността и безопасността на служителите като им се даде възможност да работят дистанционно и същевременно ще се осигури безпрепятствено извършване на всички административни дейности, свързани с изготвяне и одобряване на инвестиционните проекти.
  2. Необходимо е в спешен порядък да бъде облекчен режимът за съгласуване и одобряване на проектна документация, което ще доведе до съкращаване на сроковете. Целта е да се стимулира секторът и да се привлекат инвестиции в този критичен за страната момент. Камарата на архитектите в България има изготвени конкретни предложения в тази посока.
  3. Предвид факта, че архитектурният сектор в над 90% се състои от микропредприятия, които са изключително застрашени от фалит при последствията от настоящото извънредно положение и очакваната икономическа криза, настояваме за приемане на спешни антикризисни финансови и данъчни мерки за запазване стабилността на сектора.
  4. С оглед своевременно посрещане на предизвикателствата на предстоящата икономическа криза, предлагаме своевременно да започнат консултации за създаването на пакет от държавни мерки за стабилизиране на сектора, включващи специализирани инвестиционни програми, които да оползотворят неизползвания потенциал в сектора.Едновременно с предпазването на сектора от сериозен крах, мерките могат да гарантират бъдеща добра проектна готовност за следващия програмен период – както за общините, така и за частните собственици. Това би оказало положително влияние върху много по-широк кръг граждани в условията на криза. Камарата на архитектите в България има изготвен пакет мерки в тази посока.

Управителният съвет на Камарата на архитектите в България изразява своята солидарност с исканията и предложенията на другите браншови организации в сектора.

В тези трудни за всички времена, архитектурната гилдия споделя визията, че трябва да обединим усилия в справянето с предизвикателствата и да запазим един от ключовите сектори в икономиката, продължаване на работата на фирмите и запазване на хората, заети в тях, защото от това зависи оцеляването на всички.

 

26 март 2020 година

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

                        КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

                                                                                           АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ