Отворено писмо от Камарата на архитектите в България относно казуса Национална детска болница

Отворено писмо от Камарата на архитектите в България относно казуса Национална детска болница

До Министерство на здравеопазването

До медиите 

Във връзка с тиражираната през последните дни информация в медиите, че Камарата на архитектите в България (КАБ) подкрепя изграждането на Национална детска болница в двора на Правителствена болница бихме искали да уточним следните факти. КАБ стои твърдо зад необходимостта от създаването на качествена многопрофилна детска болница, която да бъде построена по съвременните световни стандарти. Камарата обаче се разграничава от всякакви опити името и експертизата й да бъдат въвличани в политически решения.

На този етап Министерството на здравеопазването (МЗ) не е искало официално становище от КАБ във връзка с решението за изграждане на детската болница на територията на Южния парк, както и за трансформацията на болница “Лозенец” в Национална детска болница. Поради това до момента КАБ не се е ангажирала с конкретна позиция относно решението на МЗ. Предстои провеждането на Управителен съвет на КАБ, който ще реши какви действия да предприеме във връзка със създалата се ситуация. До обявяването на официалната ни позиция се обръщаме с молба към МЗ и медиите да не разпространяват неточна информация относно участието на КАБ в казуса.

През последните години КАБ поддържа устойчива и непроменена във времето позиция относно изграждането на нова детска болница. Продължаваме да настояваме за провеждането на открит архитектурен конкурс за бъдещата сграда. Смятаме, че по този начин ще има по-голяма конкуренция на проектантски идеи, въз основа на които ще бъде избрано най-оптималното решение.

Построяването на детска болница по съвременните стандарти трябва да се предхожда и от задълбочено прединвестиционно проучване, на базата на което да бъде създадено подробно задание за проектиране. Заданието следва да бъде изготвено от експерти, притежаващи нужните знания и опит в планирането на здравни заведения от подобен тип и мащаб. В него да бъдат разписани конкретните изисквания и параметри на сградата, определени на базата на актуална информация и анализ на детската заболеваемост в България. Целта е по този начин да бъде изчислен необходимия капацитет на легловата база, както и да бъдат прецизирани типовете отделения, операционни, лаборатории, кабинети и други. Подобен подход е обичайна практика при планирането на детски болници по света.

КАБ е готова да съдейства с експертиза в процеса по създаване на бъдещата Национална детска болница.