Обявен е конкурс за директор на НИНКН

Обявен е конкурс за директор на НИНКН

Уважаеми колеги,

Във връзка с официално искане на КАБ към Министерство на културата да се  проведе  конкурс за директор на НИНКН, той вече е обявен. Моля запознайте се с изискванията на приложения линк:

http://mc.government.bg/contestsc.php?c=1991&fbclid=IwAR0j6dgfgd_zxhcgumjGvBzthuGfLNVoRpTCq8D0ww9QwQ_B_DayxRVmCWc

Камарата на архитектите в България ще осигури представители в журито за обективно провеждане на конкурса и насърчава всички колеги, които имат интерес, да се включат.