ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ – РК Пазарджик за 2022 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ – РК Пазарджик за 2022 г.

До: Членовете на КАБ-РК Пазарджик
П О К А Н А

Уважаеми колеги, Съвета на КАБ – РК Пазарджик свиква
редовно Общо отчетно събрание
на 25 март 2022 г. (петък) от 17:00 ч.
в гр. Пазарджик, бул. „България” No 2
зала „Експертен съвет” на Община Пазарджик

при следният :

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН  РЕД

1.  Отчет за дейността на Съвета на РК Пазарджик за 2021 г.

2.  Годишен отчет за финансови приходи и разходи на РК Пазарджик за 2021 г.

3.   Приемане на бюджета на РК Пазарджик за 2022 г.

4.   Приемане на Програма за дейността на Съвета на РК Пазарджик за 2022 г.

5.  Избор на делегати за Общото събрание на КАБ на 15-16 април 2022 г.

6.   Разни.

24.02.2022 г.

Гр. Пазарджик

Съвет на  КАБ –  РК Пазарджик