Община Стара Загора отмени конкурса за спортна зала след възражения на КАБ

Община Стара Загора отмени конкурса за спортна зала след възражения на КАБ

Община Стара Загора отмени конкурса за идеен проект за спортна зала в града, след като Камарата на архитектите в България настоя за значителни промени в условията на обществената поръчка.

Намесата на Камарата бе предизвикана от 3 сигнала – на архитектите Попов, Киряков и Банов, които посочват редица недостатъци в обществената поръчка.

В писмо до кмета на Стара Загора Живко Тодоров КАБ изтъкна, че критериите за подбор на участниците в конкурса са дискриминационни, както и че техническото задание съдържа неясноти и пропуски. Това противоречи на законовите изисквания и може да повлияе на качеството и крайния резултат от конкурса. Освен това в обществената поръчка е поставено условие всички участници да отстъпят на общината авторските права върху проектите – грубо нарушение на закона за авторското право, който защитава труда на архитектите.

От отговора на кмета на Стара Загора до Камарата става ясно, че той се съобразява напълно с аргументите на колегията. Решението на общината е да отмени процедурата, тъй като необходимите промени, поискани от КАБ, са съществени.

Писмото на кмета на Община Стара Загора можете да видите тук.