Обществена дискусия за оценка на въздействието на законодателството за достъпна среда

Обществена дискусия за оценка на въздействието на законодателството за достъпна среда

Камарата на архитектите в България получи покана да се включи в обществената дискусия по проекта за цялостна предварителна оценка на въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения.

В хода на дискусията проектът може да бъде допълнен с предложения за нови подходящи политики и органи за мониторинг.

Пълната информация за обществената консултация е публикувана на специализираната страница на Центъра за оценка на въздействието на законодателството: http://publiconsultation.ria.bg.

Резюмето на оценката на въздействието е публикувано тук.

Срокът за становища, коментари и предложения е до 5 октомври 2018 г.