Обучителен семинар на БАИС в партньорство с КАБ в гр.София и гр. Варна

Обучителен семинар на БАИС в партньорство с КАБ в гр.София и гр. Варна

Темата на курса е „Ръководството за ЕЕООКС – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“; като тази година във връзка с приетите изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, обучението е допълнено в частта „Изисквания към противопожарната защита“ с разглеждане на принципни положения, причини и отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване.

Курсът ще се проведе на следните дати в градовете Варна и София съответно:

11 октомври 2018 г.  от 13.30 ч. – гр. Варна, ул. „Мусала“ № 10.

25 октомври 2018 г. от 13.30 ч. – гр. София, ул. „Кракра“ № 11, зала 1, етаж 1.

Такса участие: 60 лв. с ДДС за едно обучение.

УЧАСТИЕТО НА РЕДОВНО ОТЧЕТЕНИ ЧЛЕНОВЕ НА КАБ Е БЕЗПЛАТНО ( платено от КАБ)

Моля да се регистрирате за участие не по-късно от 28 септември 2018, като попълните следната електронна форма:

Регистрационна формa