Обратна връзка от членовете на КАБ по Наредбата за пожарна безопасност

Обратна връзка от членовете на КАБ по Наредбата за пожарна безопасност

Уважаеми колеги,

В портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Нaредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. Срокът за изпращане на становища е 19 февруари 2024 г.

Линк към проекта на наредбата в сайта за обществени консултации www.strategy.bg

Камарата на архитектите в България (КАБ) очаква обратна връзка от членовете си във връзка с подготовката на становище по проекта. Можете да изпращате своите мнения, коментари и предложения до 31 януари на имейл kab_strategy@kab.bg. 

НИД на Наредба № Iз-1971

Мотиви към НИД на Наредба № Iз-1971 – 12.2023