Обнародвани са нови цени на часовата ставка за проектантски услуги

Обнародвани са нови цени на часовата ставка за проектантски услуги

Увеличението влиза в сила от 1 януари 2024 г.

В новия брой 100 на Държавен вестник са обнародвани промените в Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране.

Решението за изменение бе взето на заседание на Управителния съвет на КАБ на 10 ноември в Пловдив.

От 1 януари 2024 г. часовата ставка за предоставяне на архитектурни услуги се увеличава с 25 процента, както следва: 

  • за проектанти с пълна проектантска правоспособност от 100 на 125 лв. на час (без ДДС);
  • за проектанти с ограничена проектантска правоспособност – от 80 на 100 лв. на час (без ДДС);
  • за технически сътрудници – от 50 на 62.50 лв. час (без ДДС)

Новият брой 100/2023 на Държавен вестник можете да изтеглите тук.

В броя можете да се запознаете и с последните промени в Закона за авторското право, касаещи проектантите.