НСОРБ оценява положително поетата от КАБ инициатива за актуализация на Наредба № 7 от 22.12.2003г.

НСОРБ оценява положително поетата от КАБ инициатива за актуализация на Наредба № 7 от 22.12.2003г.

Националното сдружение на общините в Република България оценява положително поетата инициатива от страна на КАБ за актуализация на разпоредбите на Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони.

По молба на КАБ сдружението е информирало общините и в частност главните архитекти за възможността да изпращат своите предложения и коментари до Камарата.

Писмото от НСОРБ може да видите тук.