НИНКН удължава срока за записване за специализиран курс по опазване на наследството

НИНКН удължава срока за записване за специализиран курс по опазване на наследството

Уважаеми колеги,

срокът за записване за специализирания курс по опазване на недвижимото културно наследство, организиран от НИНКН и френския център за висши науки „Шайо” е удължен до 26 август 2022 г. (петък).

“През последните дни получихме много молби да удължим периода за кандидатстване. Даваме си сметка, че през летния сезон не всички са успели да се информират навреме за курса. Местата са ограничени, затова ви приканваме да побързате”, съобщават организаторите.

9-ото издание на курса 2022 – 2024 г. започва на 30 септемврии ще се провежда в Пловдив. Продължителността е 4 семестъра, 700 учебни часа – два пъти месечно, през седмица, в четвъртък, петък и събота. Обучението е предназначено за архитекти.

Курсът включва лекции по история, архитектурно заснемане и художествена реставрация, исторически особености на българските сгради, църкви и манастири, международни норми и стандарти, патология на строителните материали.

Преподавателите са французи и българи – архитекти, историци, археолози, изкуствоведи и реставратори, авторитети в своите области. След втория семестър гост-преподавателите от Франция ще водят ателие по архитектура и урбанизъм. В края на 2-годишната школа всеки специализант защитава дипломен проект, за да получи професионален сертификат от НИНКН и Екол дьо Шайо.
Над 100 архитекти са завършили програмата от началото й през 2000-та година досега. Почти всички работят в областта на опазването на недвижимото културно наследство. Школата на Шайо, основана през 1887 г., задава европейските стандарти в сферата на проучването, документирането и опазването, реставрацията и съвременното осмисляне на недвижимото културно наследство.
В края на миналата година НИНКН, Екол дьо Шайо към Центъра за архитектура и наследство в Париж, Министерството на културата и посланикът на Франция у нас подписаха споразумение за сътрудничество, с което курсът бе подновен след двегодишно прекъсване.

Пълните условия за кандидатстване:

  • Мотивирано заявление за участие до директора на НИНКН
  • CV и телефон за връзка Копие от диплома за завършено висше образование, специалност „Архитектура”.

Документи се приемат на хартиен носител в деловодството на НИНКН на бул. „Ал. Стамболийски” 17, София, и на имейл checbg@gmail.com

За въпроси:

(02)44 84 810 – секретар на НИНКН

0896 846 039 – арх. Рада Стефанова

Информацията за новия срок за кандидатстване е публикувана и на страницата на НИНКН във Фейсбук.