МРРБ подкрепи инициативата на КАБ за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22.12.2003г.

МРРБ подкрепи инициативата на КАБ за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22.12.2003г.

Уважаеми колеги,
МРРБ подкрепи инициативата на КАБ за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони, и създаване на графични приложения към нея.
Разчитаме на вашето съдействие, за да постигнем оптимални резултати.
Можете да изпращате своите предложения и коментари на имейл: normativi@kab.bg, в срок до 12.11.2018г.,
след което ще бъдат разгледани и систематизирани от временна работна група към КАБ.
Работният вариант за изменението ще бъде публикуван за обсъждане на страницата на Камарата и във Фейсбук, преди да бъде предоставен на МРРБ.
Информация за преписката може да откриете в приложените файлове:

1. Писмо с изх. № 210/04.09.2018г. на КАБ до МРРБ;
2. Писмо с изх. № 92-00-350/ 27.09.2018г.на МРРБ до КАБ;