Медиите за Камарата на архитектите в България

Медиите за Камарата на архитектите в България

Представяме ви медиен мониторинг за дейността на КАБ в периода септември – ноември 2021

Общо 109 материали, отразяващи дейността и инициативите на Камарата на архитектите в България (КАБ), са публикувани и излъчени в медиите в периода септември – ноември 2021 година. Десет от тях са интервюта с представители на Управителния съвет на КАБ.

Статиите и интервютата са посветени на следните актуални теми:

През ноември в медиите са публикувани общо 36 информации (от които 6 интервюта) относно провеждането на конкурса „Български архитектурни награди 2021“. 

Всички статии и интервюта по темата вижте тук: Ноември 2021 – Български архитектурни награди

Отново през ноември има 26 публикации относно действията на КАБ във връзка с решението на Конституционния съд за отхвърляне на спорните текстове в ЗУТ за изграждане на публична инфраструктура.

Всички статии и интервюта по темата вижте тук: Ноември 2021 – Конституционен съд и КАБ

През октомври в медиите са излезли 13 информации във връзка с резултатите от работната среща на Координационния съвет на браншовите организации в сектора с главния архитект на Столична община Здравко Здравков.

Всички статии и интервюта по темата вижте тук: Октомври 2021 – Координационен съвет и НАГ

През септември са публикувани 13 материали относно работната среща на Координационния съвет на браншовите организации в сектора с директора на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) арх. Петър Петров.

Всички статии и интервюта по темата вижте тук: Септември 2021 – Координационен съвет и НИНКН 

В началото на септември в медиите са излезли 21 публикации за инициативата на КАБ по разработване на нов Кодекс за устройствено планиране и строителство.

Всички статии и интервюта по темата вижте тук: Септември 2021 – Кодекс за устройствено планиране и строителство