Медиите за Камарата на архитектите в България

Медиите за Камарата на архитектите в България

Близо 200 са статиите и интервютата, които представят дейността на Камарата на архитектите в България (КАБ) в периода април 2023 –  април 2024. Най-голям брой материали в медиите са посветени на петото издание на конкурса „Български архитектурни награди 2023“, както и на откриването на българския павилион на Венецианско архитектурно биенале 2023.

Сериозен медиен интерес продължават да привличат и инициативите на КАБ за законодателни промени в архитектурно-строителния сектор. Медиите търсят професионалното мнение на КАБ по актуални и важни за обществото теми.

Следва подробен медиен мониторинг на темите, както и линкове към конкретните публикации.

  • Над 20 публикации отразяват инициативата на КАБ „Дни на европейската регулирана професия архитект“, която се проведе в периода 22 март – 2 април 2024.  Събитието включваше изложба на АСЕ „20 архитектурни проекта срещу климатичните промени“, работна среща на Европейската мрежа на компетентните органи за професията Архитект  – ENACA), както и кръгла маса „Практикуване на регулираната професия архитект в Испания и Германия“. Инициативата на КАБ цели да допринесе за разбирането на отговорността на архитектурната професия, която има ключова роля за формирането на заобикалящата ни жизнена среда.

Публикациите в медиите разгледайте тук: https://bit.ly/44ANi0w

  • Над 20 публикации са посветени на поредицата от кръгли маси на КАБ с представители на всички политически партии с цел иницииране на законодателна реформа в архитектурно-строителния сектор. Целта е да се потърсят пресечни точки между позициите на различните заинтересовани страни с цел защита на обществения интерес и облекчаване на административната тежест.

Вижте статиите тук: https://bit.ly/4bbUHGe 

  • Над 25 публикации отразяват пресконференцията на КАБ на 20 юли 2023 г. за представяне на пакет от нормативни промени, които да бъдат предоставени на депутатите в НС. 

Вижте медийното отразяване тук: https://bit.ly/44BMNTU 

Медиен мониторинг вижте тук: https://bit.ly/3USMZej

Подробен медиен мониторинг разгледайте тук: https://bit.ly/4dABbVf

  • Над 14 публикации в медиите са посветени на работна среща на представители на КАБ с кмета на Столична община (СО) Васил Терзиев и неговия екип на 13 март. Срещата бе инициирана от КАБ с цел стартиране на диалог и сътрудничество по актуални теми, свързани с устойчивото развитие на София.

Вижте публикациите тук: https://bit.ly/4bbFjto

  • 15 публикации са посветени на работната среща на представители на КАБ със зам.-министъра на културата Чавдар Георгиев на 20 август 2023 във връзка с подготовката на промени в Закона за културното наследство (ЗКН).

Повече подробности тук: https://bit.ly/3yepIur

  • Интервюта на ръководството на КАБ по актуални и важни за обществото теми: законодателни промени в сектора, опазване на наследството, облекчаване на административната тежест, дигитализация на инвестиционния процес, бъдещето на панелните комплекси, топлинните острови в градската среда и други.

Вижте част от темите тук: https://bit.ly/3wFnbca