Камарата на архитектите в България е партньор на Residential Forum 2023

Камарата на архитектите в България е партньор на Residential Forum 2023

Водещият специализиран форум ще се проведе на 8 юни в София

Камарата на архитектите в България (КАБ) е партньор на Residential Forum 2023, който ще се проведе на 8 юни в Sofia Event Center. Водещият специализиран форум с фокус върху жилищния сектор се организира от Градът Медиа Груп.

Форумът ще предостави платформа на най-активните участници в сектор жилища като постави акцент върху градоустройствените особености, пазарната среда и тенденциите при проектирането и реализацията на качествени жилищни проекти, както и решенията, иновациите и технологиите, които създават стойност за сектора.

Жилищният сегмент, като най-активния и солиден от гледна точка на обем, има ключов градоустройствен, икономически и социален ефект върху средата. Жилищните проекти формират основна част от облика на градовете, целят да предоставят търсената от обитателите среда на живот и не на последно място – са предпочитан инвестиционен актив в контекста на инфлационния натиск и волатилността на алтернативните възможности за капиталови вложения.

За да предостави максимално широк и комплексен поглед върху ключовия сегмент за сектор „недвижими имоти”, програмата на Residential Forum 2023 ще засегне три основни теми: Сесия Urban Talks, The Market, Сесия Projects & Products Showcase 2023.

Пълната програма на форума вижте тук.

Тази година събитието ще бъде комбинирано с RЕЅІDЕNТІАL ЕХРО 2023 нa 8 юни 2023 oт 11 дo 21 чaca в Ѕоfіа Еvеnt Сеntеr, Маll Раrаdіѕе Сеntеr. 

Повече за еднодневното изложение можете да научите тук.