КАБ честити 70 – годишния юбилей на проф. Атанас Ковачев

КАБ честити 70 – годишния юбилей на проф. Атанас Ковачев

Камарата на архитектите в България (КАБ) честити 70 – годишния юбилей на чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев. Желаем му много здраве, вдъхновение, нови творчески идеи и професионални успехи.

По повод юбилея проф. Ковачев получи поздравителни адреси от председателя на КАБ арх. Владимир Милков и от председателя на София – град към КАБ арх. Васил Василев. 

Камарата на архитектите в България оценява високо научния принос на проф. Ковачев за развитието на българската архитектура и устройственото планиране. Поздравяваме го за достойно извървения професионален път, както и за огромната му ангажираност с проблемите на архитектурната професия и академичната дейност. Дългогодишната му и всеотдайна преподавателска дейност допринася за професионалното изграждане на младите поколения архитекти. Многобройните  научни трудове на проф. Ковачев оставят трайна следа в развитието на българската архитектура.

  • Проф. Ковачев завършва магистратура по „Архитектура“ в Московския архитектурен институт, Русия (1980);
  • Професор по „Градоустройство и териториално устройство (2002);
  • Доктор по архитектура (1984);
  • Доктор на архитектурните науки (2005);
  • Член-кореспондент на Българската академия на науките (2008);
  • Чуждестранен член на Руската академия на архитектурата и строителните науки (2010);
  • Почетен член на Украинската академия на архитектурата (2009);
  • Почетен професор на Московския архитектурен институт (2016),
  • Професор на Международната академия на архитектурата (2009).

Почетен гражданин на Карнобат (2014). Почетен член на Съюза на ландшафтните архитекти в България (2014). Носител на Почетния знак на Столична община (2014). Носител на Почетния знак Лесотехнически университет, София (1998).

Носител на най-високата награда на Съюза на архитектите в България– „Златен капител“ на два пъти (2009; 2014) и др. Член на Съюза на архитектите в България (1984), на Камарата на архитектите в България (1990), на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (1990), на Съюза на учените в България (1992).

Дългогодишен преподавател по “Градоустройство” в Лесотехнически университет. Ръководител катедра „Архитектура и урбанистика“ (2014) и Декан на Архитектурния факултет (2015) на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Варна. Директор на „Институт за интегрирано управление на общините“ (2016) при Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Варна.

Автор е на над 150 проекта по териториално устройство, градоустройство и архитектура, повече от половината спечелени на конкурси, голяма част от които реализирани.

Има 31 монографии, учебници, речници, справочници издадени в България и чужбина, над 160 научни статии и студии в специализирани списания, над 110 научно – информационни студии и статии, над 100 научни  доклада, повече от 800 цитирания в научни трудове у нас и  в чужбина.

Проф. Ковачев, бъдете здрав, все така енергичен и отдаден на архитектурата!