КАБ представи пред бранша идеите си за законодателна реформа

КАБ представи пред бранша идеите си за законодателна реформа

Целта е обединяване на усилията за радикална промяна в нормативната база

Камарата на архитектите в България (КАБ) представи предложенията си за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) пред Координационния съвет на браншовите организации в сектора на 5 септември в ЦДА. Домакин на срещата бе Съюзът на архитектите в България, който наскоро пое ротационното председателство на Координационния съвет. Целта на срещата е търсене на подкрепа и обединение на бранша около идеите на КАБ за радикална промяна в нормативната база. Това е поредната стъпка, която КАБ предприема във връзка с инициативата за реформиране на законодателството. През последните месеци предложенията бяха представени пред депутати от всички политически партии в рамките на две поредни кръгли маси. Предстои финалните текстове да бъдат внесени за разглеждане в Народното събрание.

Ключовите аспекти в предложенията на КАБ за промени в ЗУТ бяха представени пред Координационния съвет от председателя арх. Владимир Милков, зам.-председателя проф. д-р арх. Борислав Борисов и председателя на РК София – град арх. Васил Василев. „Целта е облекчаване на инвестиционния процес и уеднаквяване на практиката с европейските стандарти в сектора“, обясни проф. Борисов и изброи основните акценти в законопроекта:

  • Регламентиране на водещата фигура на главния проектант в инвестиционния процес;
  • Въвеждане на две основни фази в инвестиционното проектиране: инвестиционен проект за разрешаване на строителството (с разрешителен режим и облекчена процедура, обем и съдържание); инвестиционен проект за изпълнение на строителството (с регистрационен режим и пълен обем и съдържание на проекта)
  • Премахване на дублирани функции, които утежняват инвестиционния процес. В този контекст оценката за съответствие да се прави от проектантския екип по образец.

„Идеята е проектантите да поемат пълна отговорност за качественото изпълнение на инвестиционния проект. Това ще урегулира пазара и ще повиши професионализма в сектора. Предстои да започнем разговори със застрахователните фирми, както и да се разработят нови типови договори за проектиране. Планираме да организираме обучение на проектантите, ако предложенията бъдат приети от НС“, съобщи арх. Владимир Милков.

„В момента има размиване на отговорности и усложнен инвестиционен процес. Целта е смяна на парадигмата, обръщане на процеса, премахване на практики и функции, които компрометират сектора. Получавайки лиценз за практикуване на професията, проектантът вече носи отговорност за качеството на работата си и е длъжен да спазва всички законови изисквания при изпълнението на проектите“, коментира арх. Васил Василев.

В заседанието под председателството на арх. Петър Диков участваха представители на основните браншови организации в сектора – КАБ, САБ, КСБ, КИИП, НАСП, БААИК и КИГ. Участниците в срещата дискутираха подробно предложенията, като изразиха мнения и отправиха конкретни препоръки. Предстои в 14 дневен срок професионалните организации да изпратят официални становища и предложения по законопроекта на КАБ.