КАБ обменя опит с чужди експерти за усъвършенстване на инвестиционния процес

КАБ обменя опит с чужди експерти за усъвършенстване на инвестиционния процес

Добрите практики включват намаляване на административната тежест, дигитализиране на сектора и повишаване ролята на архитекта

Краткосрочни административни процедури при одобряването на инвестиционните проекти, електронно предаване на проектите, онлайн издаване на разрешения за строеж, повишаване ролята на архитекта в цялостния процес по реализация на обекта, ефективно взаимодействие между бранша и администрацията. Това са част от добрите чуждестранни практики в архитектурно-строителния сектор, които бяха представени на кръглата маса „Практикуване на професията архитект в Испания и Германия“. Форумът се проведе на 2 април във Vivacom Art Hall по инициатива на Камарата на архитектите в България (КАБ). Целта на събитието е да допринесе за разбирането на отговорността и полето на приложение на архитектурната професия, която има ключова роля за формирането на заобикалящата ни жизнена среда. На форума присъстваха представители на браншовите организации, академичните среди, държавната и общинската администрация в България, Испания и Германия. Приветствие към гостите отправи председателят на УС на КАБ арх. Владимир Милков.

Видео запис на събитието можете да гледате тук.

Одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж

В България процесът по одобряване на инвестиционните проекти е изключително усложнен и разрешение за строеж може да се чака няколко месеца и дори година. Общините съгласуват огромен обем от проектна документация, но за сметка на това проверките на строителните обекти и новопостроените сгради са по-малко на брой. Одобряването на проектите може да се забави на базата на неясни и субективни забележки, което създава предпоставки за корупция, обясниха пред чуждестранните гости арх. Мартин Христов, зам.-председател на КАБ и арх. Нина Танчева, председател на РК Хасково към КАБ, които бяха модератори на панели в дискусията.

В Испания и Германия архитектът носи основната отговорност за качественото изпълнение на проекта, като контролира цялостната реализацията от началото до края. Той е едновременно композитор и диригент на архитектурното произведение, защото притежава необходимите мултидисциплинарни познания за управлението на инвестиционния процес. Архитектът привлича необходимите консултанти и специалисти по отделните части на проекта, като координира тяхната дейност. 

В Германия процедурата за получаване на разрешение за строеж е от компетентността на общините във федералните провинции, които проверяват съответствието на проекта спрямо т. нар. строителен кодекс. От 1 януари 2024 г. процедурите по одобряването на проектите са изцяло дигитални, като документите се изпращат онлайн под формата на pdf файлове с електронен подпис. По този начин се пестят време, разходи, подобрява се взаимодействието между участниците в процеса, обясни арх. инж. Аксел Хайнрих Мутерт, вицепрезидент на Федералния съюз на архитектите в Германия. Сроковете за одобрение са различни в отделните провинции, обикновено варират между 1 и 2 месеца, но не повече от 3 месеца. В някои провинции, като например Саксония, се прилага регистрационен режим вместо разрешителен. В този случай цялата отговорност за законосъобразността и качеството на проекта се носи от архитекта, допълни арх. инж. Андреас Раутерберг, изпълнителен директор на Камара на архитектите в Долна Саксония.

В Испания инвестиционните проекти най-напред се разглеждат от Асоциацията на архитектите или от частна фирма, подобна на независимия строителен контрол у нас, които преценяват дали те отговарят на изискванията за качество, устойчивост и естетика. След това проектът се одобрява от общинската администрация, обясни арх. Гуим Коста Калсамилия, президент на Официалната асоциация на архитектите в Каталуния. За целта в Барселона е въведена пилотна дигитална платформа, която координира процеса по одобряване на проектите. Системата позволява бързо и ефективно сътрудничество между браншовата организация, общинската администрация и инвеститорите. Разрешенията за строеж се получават онлайн, като срокът обичайно е в рамките на седмица до максимум 3 месеца по закон.

Добрият пример на Испания: Закон за качеството на архитектурата

През 2022 г. испанският парламент прие с пълно единодушие нов Закон за качеството на архитектурата, разказа арх. Иняки Карнисеро, генерален секретар по „Градоустройство, жилищно строителство и архитектура“ в Министерството на жилищното строителство и градоустройството в Испания. Това е първият закон в Европа, който налага принципите на новия европейски Баухаус – естетика, устойчивост, приобщаване. Законът е пример е за диалог и консенсус, защото в създаването му участват 165 организации и институции. Процесът е публичен, като са ангажирани професионалисти от различни сектори и са получени много предложения. Законът утвърждава архитектурата като културна ценност, която има социална и икономическа стойност, подпомага развитието на културната идентичност, благосъстоянието на обществото и подобрява качеството на живот.

„Испанският закон за архитектурата е добър пример за България, защото тук имаме сериозни проблеми в сектора. Прекомерната административна тежест и сепарирането на сектора създават предпоставки за корупционни практики. Усложняването на инвестиционния процес с много участници и дисциплини доведе до ограничаване ролята на архитекта, който трябва да бъде генералист на процеса. Няма друга професия, която да носи такава отговорност към околната среда. Поради това КАБ предприе инициатива за реформа в законодателството“, обясни зам.-председателя на КАБ проф. д-р арх. Борислав Борисов, който бе водещ на панела.

Обхват на архитектурната професия и повишаване на квалификацията

Какъв е обхватът на архитектурната професия в Испания и Германия и как архитектите повишават професионалната си квалификация след завършване на университета, отправиха въпроси към гостите арх. Константин Пеев, зам.-председател на КАБ и арх. Васил Василев, председател на РК София град към КАБ, които модерираха панели в дискусията.

Професионалната квалификация на архитектите е мултидисциплинарна и архитектът трябва да притежава широки познания по множество дисциплини, категорични бяха чуждите експерти. Обучението за придобиване на висше образование по специалността “Архитектура” продължава 5 години и включва стажантска практика, която подготвя студентите за реалната професионална среда. След завършването лицензът за практикуване на професията се предоставя от съответните архитектурни камари, обясни Мария Долорес Галан Алварес, правен съветник на Висшия съвет на асоциациите на архитектите на Испания (CSCAE).

В Германия има дългогодишни традиции, които отреждат централна роля на архитекта в инвестиционния процес. Архитектът може сам да се заеме с разработване на отделни части на проекта, като например енергийната ефективност и пожарната безопасност, но може да възложи изпълнението им и на външни консултанти. Архитектурните организации поддържат регистри със специалисти (архитекти и инженери), които са придобили допълнителни квалификации по енергийна ефективност, пожарна безопасност, обществени поръчки, устойчиво развитие и други. И в двете държави тепърва се разработват критерии относно включването на специалисти в регистрите, но мнението е, че експертизата по тези доклади няма да е резервирана само за отделни инженерни специалности, а ще може да се извършва от всички инженери и архитекти след определени часове допълващо обучение или след специализация по време на образованието им. Изисква се висока квалификация от архитектите, които се занимават с опазване на архитектурното наследство.

Архитектурните камари в Испания и Германия предлагат множество курсове за повишаване на професионалната квалификация на разнообразна тематика, които често се провеждат в онлайн формат. Създадени са работни групи, които анализират интересите и потребностите на архитектурната колегия от продължаващо обучение. Целта на курсовете е запознаване с най-актуалните новости в сектора и гарантиране качеството на архитектурната професия. Предвижда се в бъдеще продължаващото обучение да стане задължително.

Официален спонсор на кръглата маса е Уникен ЕООД, изключителен представител за България на Orona (Испания), един от 5-те най-големи производители на асансьори, който разполага с най-голямата фабрика за комплект асансьори в света.