КАБ обменя опит и добри практики с германски експерти

КАБ обменя опит и добри практики с германски експерти

Участниците в срещата обсъдиха актуалната тема за енергийната ефективност

Германски архитекти и експерти по енергийна ефективност гостуваха на Камарата на архитектите в България (КАБ) по покана на зам.-председателя проф. д-р арх. Борислав Борисов. Работната среща се проведе на 7 ноември в Централния дом на архитекта с цел обмяна на професионален опит и споделяне на добри практики между двете европейски държави. На срещата присъстваха енергийният консултант арх. Марина Гьоке и специалистът по архитектурно планиране арх. Ивелина Радева – Арндт, които са част от екипа на учебния център Öko-Zentrum NRW в Германия. Обучителният център развива дейност в три направления: инженеринг и проектиране; енергийна ефективност и консултантска дейност; квалификация и обучения. Гости на срещата бяха още инж. Йордан Николов, председател на Българската асоциация по изолации в строителството (БАИС), както и Веселин Йорданов, председател на Българската асоциация на фасадната индустрия (БАФИ).

Дискусията се проведе в хибриден формат, за да има възможност в нея да се включат членовете на Управителния съвет и на Комисия „Нормативи“ към КАБ. Участие взеха арх. Владимир Милков, председател на УС на КАБ; проф. арх. Борислав Борисов; зам.-председател на УС на КАБ; арх. Костадин Христов, председател на КС; арх. Васил Василев, председател на РК София – град; арх. Емил Стоянов, зам.-председател на РК София – град, арх. Нина Танчева, председател на РК Хасково и други.

Участниците в срещата обмениха професионален опит и успешни практики по следните теми:

  • Каква е ролята на архитекта в инвестиционния процес в Германия и в България?
  • Какви са практиките в двете държави относно контрола по качественото и законосъобразно изпълнение на строителните обекти?
  • Кои специалисти в Германия са ангажирани с изготвянето на оценките за енергийна ефективност?

Проф. Борисов обясни на гостите от Германия, че в България има свръхрегулация на инвестиционния процес, поради което КАБ е предприела инициатива за намаляване на административната тежест в синхрон с добрите европейски практики. Основен акцент в предложенията на КАБ е необходимостта от издигане ролята на архитекта, който да управлява и координира процеса по реализация на инвестиционните проекти. Немските специалисти потвърдиха, че практиката в Германия е именно такава – архитектът носи основната отговорност за качественото изпълнение на проекта. Той определя необходимите проектни части и ангажира нужните специалисти. Архитектът управлява активно цялостния процес по изграждане на обекта в съответствие със съществуващите норми, обясниха немските експерти. По думите им архитектите в Германия са квалифицираните специалисти, които имат необходимата компетентност да извършват съответния надзор на обектите, както и да изработват оценка за енергийна ефективност.

В България тече активен дебат относно правоспособността за изработването на част „Енергийната ефективност“ на инвестиционните проекти, споделиха пред гостите представителите на КАБ. От професионалната организация смятат, че енергийната ефективност не трябва да бъде задължителна част от проекта, а да получи статут на оценка или доклад с цел намаляване на административната тежест. Предложението на КАБ бе подкрепено от представителите на БАИС и БАФИ, които присъстваха на срещата. Те подчертаха необходимостта от повишаване ролята на архитекта в строително-инвестиционния процес, включително при определянето на конкретни детайли и изисквания относно изпълнението на сградните обвивки.

„Крайно време е в България да възприемем стандарти в синхрон с добрите европейски практики. Надяваме се инициативата на КАБ за законодателна реформа в сектора да бъде доведена до успешен край. Ще продължим да отстояваме твърдо и последователно предложенията си, защото те са в защита на обществения интерес“, коментира председателят на УС на КАБ арх. Владимир Милков.

Участниците в срещата се договориха да продължат диалога и съвместното си сътрудничество и в бъдеще. Предстои КАБ да подпише меморандум за партньорство с БАИС и БАФИ.