КАБ и КИИП продължават диалога за законодателна реформа в сектора

КАБ и КИИП продължават диалога за законодателна реформа в сектора

Камарата на архитектите в България (КАБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) продължават поредицата от срещи в търсене на единомислие по ключови теми за развитието на бранша. На 16 ноември се проведе второто съвместно заседание на комисиите по нормативна дейност към КАБ и КИИП, на което бяха обсъдени внесените в НС законопроекти за изменение на ЗУТ. Домакин на срещата бе Централният дом на архитекта със съдействието на РК София-град. 

Двете организации определиха общи приоритети за осъществяване на законодателна реформа в сектора: 

  • издигане ролята на проектанта в строително-инвестиционния процес; 
  • облекчаване на административните процедури;
  • регламентиране на процедурите и ограничаване на инженеринга с цел защита на обществения интерес; 
  • дигитализация на административните услуги в сектора;
  • създаване на нови наредби на МРРБ за преместваемите обекти и за зелената система, които да регламентират съответните норми на национално ниво.

На срещата бяха обсъдени и следните предложения:

  • отпадане на оценката за съответствие на проектите и въвеждане на регистрационен режим; 
  • ограничаване на контролните функции на ДНСК при одобряването на проекти и издаването на разрешения за строеж. 

Ръководството на КИИП информира, че е изпратило становище до МРРБ във връзка с общественото обсъждане на програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. В писмото КИИП настоява за увеличение на цената за изготвяне на инвестиционни проекти на 5% от заложения разход за строително – монтажни работи.

От КАБ планират да предложат възнагражденията за изработване на инвестиционни проекти и за извършване на авторски надзор по програмата за саниране да бъдат увеличени с 8 процента (от тях 6% – за проектиране и 2% – за авторски надзор), съобщи председателят на Комисия “Нормативи” проф. арх. Борислав Борисов. Предстои Оперативното ръководство на КАБ да вземе окончателно решение, след което да бъде изпратено официално становище до МРРБ. 

В края на заседанието арх. Веселина Николова представи пред членовете на КИИП проект за Директива на ЕС относно предоставянето на услуги по планиране в областта на архитектурата, интериорния дизайн, ландшафтната архитектура, градоустройството и гражданското инженерство. Това е рамков документ, който обхваща всички процедури и мерки за създаване на градската среда с цел защита на обществения интерес. Очаква се директивата да задължи държавите-членки на ЕС да определят разумни и адекватни минимални цени за предоставяне на услуги за планиране и проектиране. От Работната група по регулаторни проблеми към АСЕ приемат становища по проекта до края на месец ноември. Участниците в срещата бяха единодушни, че документът трябва да бъде подкрепен съвместно от КАБ, КИИП и САБ, защото те споделят общи цели и идеи за развитието на бранша. 

Информация за първото съвместно заседание на КАБ и КИИП от 23 септември 2022 можете да откриете тук