Дискусионен панел „ Предизвикателствата на звуко- и шумоизолирането“

Дискусионен панел „ Предизвикателствата на звуко- и шумоизолирането“

П О К А Н А

 

„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в:

 

Дискусионен панел

„ Предизвикателствата на звуко- и шумоизолирането“

 

Дискусионният панел ще се проведе на 25.02.2020 г. от 11.00 ч. до 13.00 ч. в рамките на изложението „Архитектурно-строителна седмица 2020“ в семинарната зала на зала №4 на „Интер Експо Център“ с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 147.

 

Събитието се провежда в партньорство с „Камара на архитектите в България“.

 

Ще бъдат обсъдени следните проблеми:

  1. Основни принципи в звукоизолацията
  2. Шумоизолационни материали.
  3. Добри практики и детайли в шумоизолацията на сгради.
  4. Закон и нормативни наредби за шума.
  5. Въпроси и отговори.

 

Събитието е насочено към архитекти, инженери-проектанти, строители, консултанти, специалисти от държавната и общинската администрации.

 

Цели:

  • Запознаване на целевите групи с основните принципи на звуко- и шумоизолацията. Материали и системи за тях.
  • Представяне на нормативните изисквания за шума.

 

Събитието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация.

Моля да потвърдите участието си в дискусионния панел в срок до 24.02.2020 г., като попълните следната електронна форма.

 

След регистрацията ще получите линк за изтегляне на покана за вход, която следва да разпечатате и представите в деня на събитието пред служителите по регистрация на изложението „Архитектурно-строителна седмица 2020“  на входа на „Интер Експо Център“.

 

 

Лице за контакт: Николина Порожанова

+359 2 963 10 71; +359 886 386 192