Дигиталното процедиране на проектите е въведено успешно в Испания и Германия

Дигиталното процедиране на проектите е въведено успешно в Испания и Германия

Онлайн платформи координират дейностите на всички участници в инвестиционния процес

Актуалната тема за дигитализацията на инвестиционния процес в страните от Европейския съюз бе дискутирана на Международната конференция „Практикуване на професията архитект в Испания и Германия“. Събитието се проведе на 2 април във Vivacom Art Hall по инициатива на Камарата на архитектите в България (КАБ). В панел 5 на форума чуждестранните гости споделиха добри практики относно електронното одобряване на проектна документация и издаване на разрешения за строеж. Модератор на панела бе арх. Мартин Христов, зам.-председател на КАБ, който от години е ангажиран с темата и работи за въвеждането на цифровизацията в архитектурно-строителния сектор у нас.

„В България общините разглеждат и съгласуват огромна по обем информация на различни фрагментирани проекти. Одобрението на проекта може да се забави сериозно на базата на много мъгливи и субективни забележки, което създава среда за корупция. Едно от решенията на проблема, което дава положителни резултати в много държави, е дигиталното процедиране на документацията. Такава система осигурява голяма прозрачност на движението на проекта. Затова за нас е изключително интересно да научим как е решен този въпрос при вас“, обърна се към чуждестранните гости арх. Мартин Христов. 

В Германия от 1 януари 2024 г. процедурите по одобряването на проектите са изцяло дигитални, като документите се изпращат онлайн под формата на pdf файлове с електронен подпис. По този начин се пестят време, разходи, подобрява се взаимодействието между участниците в процеса, обясни арх. инж. Аксел Хайнрих Мутерт, вицепрезидент на Федералния съюз на архитектите в Германия. Обмяната на документация се осъществява на електронна платформа, до която имат достъп всички участници в процеса – общински и държавни институции, проектанти, инвеститори. Архитектът – автор на проекта качва в системата цялата необходима документация. Той носи отговорността за координацията, съгласуваността и съответствието на проекта със законовите изисквания. Общинската администрация проверява пълнотата на информацията и съответствието й със нормативните регламенти. Преценява се дали в процеса да бъдат включени и други компетентни органи, които могат да публикуват становищата си директно в платформата. След това се издава електронно строителното разрешение, което може да се изтегли от системата. Възложителят има възможност да следи онлайн развитието на целия процес по одобряването на проекта. Важна е и ролята на Камарата на архитектите в Германия, която има задачата да информира и повишава квалификацията на членовете си относно участието им в инвестицонния процес.

Опитът на Испания в цифровизацията на сектора представи арх. Гуим Коста Калсамилия, президент на Официалната асоциация на архитектите в Каталуния. В Барселона е въведена пилотна дигитална платформа, която се очаква да бъде приложена поетапно и в други общини. Системата позволява бързо и ефективно сътрудничество и координация между всички участници в процеса по одобряване на инвестиционните проекти – инвеститорите, проектантите, общинската администрация и Асоциацията на архитектите в Испания. Инвестиционният проект се регистрира в електронната платформа от архитекта, който го е изготвил. Най-напред проектът се разглежда от Асоциацията на архитектите или от частна фирма, подобна на независимия строителен контрол у нас. Изготвя се предварителен доклад за съответствието на проекта с изискванията за качество, устойчивост и естетика. След това общинската администрация получава достъп до досието на проекта в платформата. Разрешенията за строеж се получават онлайн, като законовият срок е максимум 3 месеца. Платформата подобрява прозрачността, достъпа до информация, позволява по-бърза комуникация и обмен на добри практики, обобщи арх. Калсамилия.

Видео запис от събитието можете да гледате тук.

Панел 5 започва на 6:35 мин. в записа.