Svetoven den na architekturata Pleven_7.10.2019

Svetoven den na architekturata Pleven_7.10.2019