График за провеждане на общите събрания на регионалните колегии на КАБ

График за провеждане на общите събрания на регионалните колегии на КАБ

Важно за членовете на КАБ

Уважаеми колеги,

Подготвен е график за провеждане на ОС на регионалните колегии на КАБ – вижте тук.

Датата, мястото и началният час на провеждане на ОС на РК  ще бъдат публикувани веднага след като регионалната колегия изпрати тази информация в централния офис на КАБ.

Регионалните колегии на своите общи събрания ще изберат делегати за Седемнадесетото редовно Общо събрание на Камарата на архитектите в България, което ще се проведе на 30 ноември и 1 декември 2018 година в Хотел „Рила“, к.к. Боровец.