В СВЕТА НА СТАРОПЛАНИНСКАТА АРХИТЕКТУРА 2018

В СВЕТА НА СТАРОПЛАНИНСКАТА АРХИТЕКТУРА 2018

Заповядайте на третото издание на образователната програма

В СВЕТА НА СТАРОПЛАНИНСКАТА АРХИТЕКТУРА

от 10 до 12 август

Етър – Етнографски музей на открито

През 2018 г. образователната програма “В света на старопланинската архитектура” ще бъде проведена от 10 до 12 август в Етър – Етнографски музей на открито. Програмата съдържа два модула. Първият е лекционен курс с теми посветени на народната архитектура, нейното опазване, използваните строителни материали и техните конструктивни качества. Участие в образователната програма ще вземе и гост-лектор от Англия, който ще сподели своя опит в опазването и реставрацията не само в родната си страна, но и в България.
Вторият модул ще бъде практически. Наученото в лекциите за строителните материали ще бъде приложено и на практика. Майсторите ще покажат и обяснят на всеки основните техники за работа с традиционните строителни материали.
Образователната програма е подходяща, както за специалисти в сферата на архитектурата и строителството, така и за студенти и любители.

Такси участие:
– пълна такса 117 лв.
– намалена такса за членове на КАБ 80 лв.
– намалена такса за студенти 65 лв.

Краен срок за записване:
15 юли 2018 г.
https://www.facebook.com/events/243651069735961/

Контакти:
Анна Александрова
a.alexandrova@etar.bg
0896603946

Камелия Владимирова
meshtra.staraplanina@gmail.com
0899178865

ОРГАНИЗАТОРИ

● Етнографски музей на отрито „Етър“  www.etar.bg

● Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“  www.meshtrango.com

● Камара на архитектите в България  www.kab.bg