Видеозапис на 17-то ОС на КАБ

Видеозапис на 17-то ОС на КАБ

В изпълнение на политиката на пълна прозрачност на КАБ, видеозаписът на 17-то ни Общо събрание, проведеното на 30.11 и 1.12.2018, вече е качен в Youtube канала на КАБ. Той е достъпен за всички, които се интересуват от дейността ни, касаеща цялото общество.
Споделяйте, за да се знае!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLw23lsXbS-SEikYobveOaB0PN5BTiDGKC&fbclid=IwAR2XsPZhGelCapczt423Bxz4AR6TRlzFMiO-4ekWyip1qa_pKiBxrNt6QSY