АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ

АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ

Уважаеми членове на КАБ,

Тази година се провежда поредният единадесети   АРХИТЕКТУРЕН ФОРУМ ПЛОВДИВ.

От 4 октомври до 4 ноември 2021 година може да разгледате традиционната изложба  „Проекти на Пловдивските архитекти”, подредена на ул. „Райко Даскалов” пред БНБ в Пловдив.

Изложбата е част от Архитектурен форум Пловдив 2021, който тази година се състои от четири модула:

–           МОДУЛ 1    Архитектурна среща в Епископската базилика на Пловдив

–           МОДУЛ 2    Дискусия „Архитектурата като монументално изкуство. Братската могила – минало, настояще, бъдеще”

–           МОДУЛ 3   Дискусия “Взаимоотношенията “модернизъм” – “социалистически реализъм” в българската архитектура от втората половина на ХХ век и техните интерпретации днес. Docomomo International – идеи и тяхното приложение на местна почва”

–           МОДУЛ 4    Изложба „Проекти на Пловдивските архитекти”.