АРХИТЕКТУРЕН САЛОН – ВАРНА 2019

АРХИТЕКТУРЕН САЛОН – ВАРНА 2019

АРХИТЕКТУРЕН САЛОН – ВАРНА 2019

7 октомври – 31 октомври

ПРОГРАМА
ДОМ НА АРХИТЕКТА ВАРНА, ул. Мусала 10

7.10.2019 год. /понеделник/– Световен ден на архитектурата

18:00 часа Откриване на изложбата:
Преглед на архитектурата на Варна за периода 2018 – 2019 година

Гостуващи изложби (Камара на архитектите в Турция – клон Истанбул):
• Съвременни архитектурни подходи в Турция
• Борбата за Тарлабашъ

19:00-23:00 часа Празничен коктейл

8.10.2019 год. /вторник/

10.00 часа Пешеходна обиколка на централна градска част
Водещ – Християн Облаков

18.00 часа Кръгла маса и дискусия
Опитът на арх. Стаматова с дигитализацията на културно наследство Група млади архитекти за опазването и нов живот на „Таляна“, Варна