Архитекти от Варна организират дебат за градското пространство

Архитекти от Варна организират дебат за градското пространство

На 5 май (вторник) от 16:00 часа влез в дебат за градското пространство на Варна!

 

Фондация „Ре-аниматори“ организира публичен онлайн дебат за градските пространства на Варна. Събитието ще бъде в платформата zoom и всеки, който желае, може да се включи с достъп от тук: https://us02web.zoom.us/j/89307384984?pwd=cHZ4dG5sYlJvb3RURldNQUFzajd2dz09  с парола TISI

 

По време на уебинара архитектите от „Ре-аниматори“ ще представят основни изводи от анализ на градската среда, заключена между булевардите „Цар Освободител“, „Сливница“ и „Владислав Варненчик“.

„Изследвахме даденостите на т.нар. район „Конфу“ и възможните промени в пространството, убедени, че позицията на гражданите е също толкова важна колкото експертното мнение на урбанисти и архитекти“, споделя арх. Чавдара Николова. Тя е ръководител на проекта T.I.S.I., в който архитектурна група „Ре-аниматори“ и студиото за градски дизайн Place.make създават прототип на иновативен модел за планиране на градска среда.  В него широкото обществено обсъждане на проблемите в градското пространство от всички заинтересовани страни – администрация, професионалисти, граждани, неправителствен сектор – е необходимо, за да се намери истинският профил на средата, качествена и жизнена за всички.

 

Екипът на T.I.S.I. има желание да предизвика обществена ангажираност в процеса по проектиране и планиране на градските пространства. Затова създава и анкета за нагласите на жителите на „Конфу“. Тя може да бъде попълнена на:      https://docs.google.com/forms/d/1VgrWphgFXtoNbPPBeMs8ZEltC9Ny-BkPv4byQgTwfsM/viewform?edit_requested=true

Изследването се интересува и от възприятията за градската среда сред възпитаниците на учебните заведения в района на кв. „Конфу“. Въпросите са обединени в анкета, достъпна на https://docs.google.com/forms/d/1Hkje691jeNFZ7oXcoR03e7bqHl5yUaKZjRFVQuwFqkI/viewform?edit_requested=true

 

Във фокуса на проучването е поставена свързаността във всичките й аспекти: между кварталите, между различните заинтересовани страни, между жителите, между отделните проекти. Обърнато е внимание на преживяванията на пешеходци и велосипедисти, на състоянието на зелените площи и междублоковите пространства.

За участие в дебата, организиран от „Ре-аниматори“,  са поканени представители на администрацията, гражданските организации и на професионалната общност.

Поканата за участие е и за всеки, който има отношение към позитивната промяна на градското пространство. Предварителни въпроси екипът на проекта очаква на reanimatorite@gmail.com. Акцентите, които T.I.S.I. поставя за градското пространство, можете да следите във фейсбук: https://www.facebook.com/ItIsYourTurnTISI, както и в профила на събитието: https://www.facebook.com/events/353067232316464/

 

Изпълнението на T.I.S.I./Temporary Interventions with Sustainable Impact е финансирано от DESIGNSCAPES „Изграждане на капацитет за дизайн базирани иновации в градска среда“ (H2020-SC6-CO-CREATION-2016-3 / № на проект:763784), финансиран по рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

Публикуваното съдържание е отговорност единствено на бенефициента и при никакви условия не може да се приема като представящо позицията на която и да е европейска институция.

 

ЗА РЕ-АНИМАТОРИ: Новата концепция, в която урбанистичните практики оставят все повече място на дизайн мисленето, в центъра на което е човекът с неговите емоции и преживяване в заобикалящата го среда, обединява архитектите Чавдара Николова, Невена Вълчева и Константин Димов във фондация „Ре-аниматори“. Тримата са убедени, че общественият диалог и споделената отговорност за средата създават устойчиви модели за дизайн на града и поставят това послание в основата на няколко успешни проекта. През 2017-та година те реанимират площада. „Реанимирай площада“  адаптира съществуваща среда в алтернативна открита сцена, която варненци припознават като място за творчески срещи и артистични събития – сцена „Кофража“. „Хвани се в Таляна“ е архитектурен пленер, в който архитекти от България и Румъния създават четири градски стратегии за част от историческия център на Варна. Чавдара и Невена участват и в City Walk за разработване на стратегия за развитие на публичните пространства, подкрепа на пешеходството, устойчиви форми на мобилност и ограничаване на автомобилния трафик.

 

За повече информация и връзка с екипа на проекта:

Temporary Interventions with Sustainable Impact

арх. Чавдара Николова, ръководител на проект, 0898 427898

 

Яна Борисова, „Връзки с обществеността“, 0887 648876