Регистър архитекти

Платена ОПП за 2023 г.

арх. Mentor Mate

Рег. № в КАБ

09000

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Благоевград

София А

Том и Раздел

Том: I , Раздел: V