Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2022 г.

арх. Мария Луканова Атанасова

За контакт

Адрес

Сливен 8800, ул. Одрин 13-А-7

Рег. № в КАБ

01181

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Сливен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ЛУКАНОВА 08 ЕООД