XXI Общо събрание на КАБ ще се проведе онлайн през ноември

XXI Общо събрание на КАБ ще се проведе онлайн през ноември

Уважаеми членове на КАБ,

Предвид влошената епидемична обстановка XXI-то редовно Общо събрание на Камарата на архитектите в България ще се проведе в онлайн формат в средата на месец ноември 2021 година. Това реши Управителният съвет на КАБ на заседанието си на 26 август. В момента се разработват платформата и системата за гласуване за предстоящото събрание.

Очаквайте допълнителна информация за датата на Общото събрание, както и линк с покана за включване в новата платформа.

Събранието ще се проведе при следния ПРОЕКТ на дневен ред, който не е окончателен:

 

ДНЕВЕН РЕД

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ

  1. Отчет на Управителния съвет
  2. Отчет на разходите на КАБ към 30.09.2021 г.
  3. Повишаване на размера на всъпителните и годишните вноски
  4. Приемане на изменения и допълнения на Устава на КАБ.
  5. Приемане на Бюджет на КАБ за 2021 г. и 2022 г.
  6. Определяне на бюджетите на регионалните колегии за 2022 г.
  7. Отчет на Контролния съвет
  8. Отчет на Комисията по дисциплинарно производство
  9.  Приемане решения на  XXI ОС на КАБ