МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ- „Обща основа: Да превърнем новата вълна за обновяване в културен проект“

МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ- „Обща основа: Да превърнем новата вълна за обновяване в културен проект“

Новият Европейски Баухаус Колектив (НЕБК) е група от няколко общоевропейски организации, представляващи архитекти, урбанисти, ландшафтни архитекти, интериорни дизайнери, инженери, продуктови дизайнери, художници, педагози и изследователи на застроената среда, и в по-широк смисъл културните и творческите сектори.

НЕБК е официален партньор на инициативата „Нов европейски Баухаус“. Инициатор и член на Колектива е Съветът на архитектите на Европа.

29 април 2021 г. от 10:00 до 16:00 ч.

Целият текст на поканата за участие и регистрация можете да намерите на:

https://www.ace-cae.eu/services/news/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2180&cHash=6e852be2edb15de0b778b11b417729ef