ЧЕСТИТА НОВА 2021 ГОДИНА!

ЧЕСТИТА НОВА 2021 ГОДИНА!

Скъпи колеги,

 

Отмина една трудна и тежка в здравословно и финансово отношение година. От проведената от Камарата анкета бе установено, че близо една трета от  българските архитекти се нуждае от финансова помощ, такава каквато бе предоставена от държавата на другите творци, но не и на нас, въпреки усилията на предходния Управителен съвет. Архитектурните бюра, успели да се възползват от мярката 60/40, вероятно са единици.

Направени бяха опити за законодателни промени в ущърб на архитектите и професията. И най-незначителното произведение на изкуствата през изтеклата година бе защитено с авторско право, но не и  архитектурните

творения.

Голяма част от обществените поръчки бяха опорочени и с предизвестен победител. Архитектурните конкурси отново се брояха на пръсти. Продължават усилията на общини и държавни институции за омаловажаване и обезценяване на архитектурния труд. Забавянето на преписки, административен произвол и рекет са все още неизкоренени практики.

Продължава игнорирането на Методиката за себестойност и времетраене на архитектурния труд, дъмпингът, некоректните професионални взаимоотношения.

Въпреки всички трудности ние, архитектите, съхранихме творческото си дръзновение и създадохме значими проекти, отличени с наградите на „Архинова“, „Архитектон“, „Сграда на годината“ и много други.

Въпреки кризата живеем с надеждата за интересна и изпълнена с предизвикателства Нова 2021 година. Няколко основни причини ни дават основание да вярваме, че има светлина в тунела.

На първо място ние сме  основните участници в Европейската Програма „Култура“ и движението “Баухаус“. Ние сме тези, на които се разчита за  създаване и утвърждаване на архитектура с нулеви въглеродни емисии. Новото Европейско движение за Реновация ще залага на нашето лидерство. За целта от Европейските фондове за България са заделени 4 милиарда лв, които трябва да бъдат разумно и отговорно усвоени.

През Новата година се очаква втората вълна на саниране на еднофамилни и многофамилни сгради, а през следващите две години предстои разработването на Общите устройствени планове на десетки общини. И тук водещата роля е на архитектите.

В процес е създаването на национален електронен портал за устройствени и инвестиционни проекти, както и електронното им предаване и одобряване. Наши представители участват в създадените на национално и локално ниво работни групи. Очакваният резултат от това нововъведение е облекчен достъп до информация и намаляване на административната тежест върху проектантите.

До 2028г. обществените сгради следва да бъдат проектирани с новите BIМ технологии. Камарата ще стартира подготовка за обучение на всички желаещи архитекти в партньорство с УАСГ. В тази връзка се очаква разработване на държавни финансови инструменти за подпомагане на архитектурните бюрата в закупуване на техника и програмни продукти.

Това са от една страна възможности, но и сериозни предизвикателства пред УС на КАБ и пред цялата колегия.

Управителният съвет на Камарата на архитектите ще положи усилия да бъде на висотата на вашите очаквания и предизвикателствата на времето. Още в началото на годината ще поискаме от държавните институции финансова помощ за самонаетите и облекчаване изискванията към архитектурните бюра по мярката 60/40. Съгласно указанията на Европейската комисия ще поискаме от държавните институции и общините облекчаване на изискванията за участие в обществени поръчки, разделянето им на лотове с цел осигуряване на достъп до професията на всички архитекти и бюра.

Ще продължим и работата за облекчаване на административната тежест и усъвършенстване на законодателството в рамките на правомощията ни.

Ще положим всички усилия, така че архитектурните произведения да получат реална защита на авторските права.

Нека помним и работим със самочувствието, че ние, архитектите, ландшафтни архитекти и урбанисти сме натоварени с особено значима мисия, защото възпитаваме строителна култура в обществото, създаваме жизнена среда, устойчива през вековете и носим отговорност пред съвременниците и следващите поколения.

 

Честита Нова 2021 година!

Да бъде по-богата от отминалата!

Да ни донесе здраве, радост и нови творчески успехи!

 

арх.  Владимир Милков

Председател на УС на КАБ