„РЪКОВОДСТВО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПРОЛА“

„РЪКОВОДСТВО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПРОЛА“

Уважаеми членове,

Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с издателски център на ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна съдейства за превода и издаването на книгата на Галина Тачиева – „РЪКОВОДСТВО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПРОЛА“. Книгата на арх. Галина Тачиева „Ръководство за реконструкция на спрола“ е нещо много повече от наръчник или учебник за урбанистите, архитектите, както и всички, които се вълнуват от устойчивото развитие на градската среда и как тази среда да стане екологична, с човешки мащаб, комфортна, зелена, здравословна и достъпна за всички социални групи и членове на обществото.

Повече информация можете да намерите на: https://nag.sofia.bg/Pages/SinglePublication/h_kZNmlP3e8%3d

„РЪКОВОДСТВО ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПРОЛА“на арх. Галина Тачиева ще бъде налично само в електронен вариант. Можете да го разгледате и изтеглите от следния линк: https://issuu.com/nag.sofia/docs/sprol_final