Редовно Общо годишно събрание на РК Шумен

Редовно Общо годишно събрание на РК Шумен

Уважаеми колеги,

Каним всички членове на РК Шумен на Редовно годишно общо събрание на 19.11.2021г в Дом на архитекта . Начало  16ч.

ДНЕВЕН РЕД

1.Информация за работата през изтеклия период.

2.Финансов отчет.

3.Дебат по належащи проблеми с предложения за промени в Устава на КАБ:

-мандатност на колеги-членове на Съветите на рег.колегии;

-представителност на колегиите в ОС на Камарата/сега 1:10, предложение 1:20/

-вноските от 240лв да не се променят в този момент!!!

 

От Съвета на Регионална колегия-Шумен.

Председател арх.В.Колев