Промяна в условията на Мултиспорт от 01.07.2024г

Промяна в условията на Мултиспорт от 01.07.2024г

Уважаеми ползватели на услугите на Мултиспорт,

 

Бихме искали да ви информираме за някои промени от Камара на архитектите в България, свързани с използването на услугите, предоставяни от Мултиспорт.
Считано от 01.07.2024г Камара на архитектите в България налага 3лв такса за всяка активирана и/ или нова карта. Тази сума остава в сметката на КАБ.  Таксите за Мултиспорт се запазват, което означава, че всеки, който иска да използва услугите на Мултиспорт трябва да заплати, както следва:

  • За членове на КАБ – 141 лв за два месеца
  • За придружители – 201лв за два месеца
  • За дете – 81лв за два месеца
Тази промяна се налага, поради промени в банковите такси за обслужване на сметки и високия обем на работа, свързан с активирането, деактивирането и заявяването на нови карти.
Останалите условия се запазват същите:
  • Банкова сметка – IBAN: BG48 UNCR 7000 1523 2076 66
          Получател: КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  • Основаниедве имена и членски номер.

След 01.07.2024г ще ви бъде изпратена и комуникацията от Мултиспорт.

Благодарим за разбирането!

КАБ ще продължи да предоставя услугите на Мултиспорт и насърчава ползвателите й, за да са здрави, активни и щастливи!