Покана за участие: Награди SHARE Future Projects 2020

Покана за участие: Награди SHARE Future Projects 2020

Покана за участие: Награди SHARE Future Projects 2020

SHARE Architects и Камарата на архитектите в България обявява българското издание на Награди “SHARE Future Projects”, което ще се състои на 06 октомври 2020 г. едновременно с Международния архитектурен и инженерен форум SHARE София 2020. Можете да регистрирате проектите си до 16 септември 2020 г.

Наградите SHARE Future Projects ще хвърлят светлина върху проекти, които все още не са реализирани, но ще бъдат. Ще бъдат представени проекти от Албания, България, Кипър Гърция, Унгария, Румъния, Полша, Сърбия, Словакия, Словения, Северна Македония.

Международно жури ще разгледа и оцени най-стойностните проекти, като ще подпомогне тяхното развитие и ще привлече внимание към близкото бъдеще.

Ще имаме възможността да наблюдаваме и анализираме най-провокативните идеи, които ще оживеят чрез усилията на тези, които ги инициират, оформят и издигат.” – Florin Mindirigiu, основател на SHARE Architects

Първият етап се състои в подбор от регистрираните проекти на национално ниво от определена от Камрата на архитектите комисия.

По време на втория етап, подбраните проекти ще бъдат оценени от международното жури на Архитектурния фестивал SHARE София 2020. Националните печеливши проекти ще бъдат презентирани от двама свои представители, пред  международното жури, което ще избере победителите.

Проектите могат да бъдат подавани в една или повече категории:

  1. Обществени сгради
  2. Търговски и офис сгради / Реставрация / Промишлени сгради
  3. Жилищни сгради

 

– регистрация на проекти – до 16 септември 2020 г.

– обявяване на списъка с номинирани – 26 септември 2020 г.

– презентация на живо на избраните проекти – 06 октомври 2020 г.

– церемония по награждаване на националните победители – 06 октомври 2020 г.

Официални правила и линкове за регистрация можете да намерите на https://share-architects.com/share-future-projects-awards-2020/

 

Call for entries: SHARE Future Projects Awards 2020

 

SHARE Architects and The Bulgarian Chamber of Architects announces the Bulgarian edition of  “SHARE Future Projects Awards”, which will take place on 06th October 2020 within SHARE Sofia 2020 International Architectural and Engineering Forum. Projects can be registered for the competition until the 16th of September 2020.

 

Architectural awards are offered many times for what has been accomplished. “SHARE Future Projects Awards” will highlight what has not been released yet but will be – architectural ideas that find themselves in the most joyful stage for those who built up the future, labeled as the “project”. The awards program is addressed to projects from Albania, Bulgaria, Cyprus, Greece, Hungary,  Romania, Poland, Serbia, Slovakia, Slovenia, North Macedonia.

The international jury will propose and award the most valuable projects, supporting their development and drawing attention towards the near future

“We will have the opportunity to observe and analyze the most provocative ideas that will come   to life through the efforts of those who initiate, shape, and raise them up.” – Florin Mindirigiu, SHARE Architects founder.

The first stage consists of the selection of registered projects on the national level by the commission of The Bulgarian Chamber of Architects.

In the second stage, the shortlisted projects will be evaluated by an international jury during SHARE Sofia 2020. The winning national projects will enter the race for the SHARE Future Project Awards 2020.

During the final stage, the winning national projects will be presented by two representatives of the office in front of a renowned grand international jury which will finally, select the international winners of the competition.

The projects can be entered in one or multiple categories as follows:

1.Public Architecture

2.Commercial & Offices / Refurbishment In Architecture / Industrial

3.Residential Architecture

4.Hospitality & Interiors

 

Competition schedule

–         Registration of projects – until 16th September 2020

–         Communication of the list of nominees – 26th September 2020

–         Live Presentation of the shortlisted projects – 06th October 2020

–         Awarding Ceremony of the national winners – 06th October 2020

 

The official rules of the competition and the registration links can be found at https://share-architects.com/share-future-projects-awards-2020/