Покана за участие в публичен търг на Община Кишинев за актуализиране на Общия градоустройствен план

Покана за участие в публичен търг на Община Кишинев за актуализиране на Общия градоустройствен план

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Министерството на външните работи постъпи писмо с покана и спецификации за участие в публичен търг на Община Кишинев за актуализиране на Общия градоустройствен план, изпратени от Посолството на Република България в Кишинев. В приложените материали са посочени контактна информация на отговорната дирекция и срок за участие в търга до 12 октомври 2021 г.

 

Chisinau Information Letter

gr Chisinau General Urban Plan – open tender procedure 12102021

Notice