Покана за участие в Архитектурно-строителна седмица, 16–19.06.2021, ИЕЦ, гр. София

Покана за участие в Архитектурно-строителна седмица, 16–19.06.2021, ИЕЦ, гр. София

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Ви кани за участие в международното изложение Архитектурно-строителна седмица, което се организира от Интер Експо Център, гр. София и ще се проведе в периода от 16 – 19 юни 2021 г.

 

ИАНМСП организира участието на малки и средни предприятия в Архитектурно-строителна седмица 2021 като поема разходите за:

– Наем на изложбена площ;

– Проектиране и изграждане на щанд;

– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

– Регистрация на изложителите, медийни такси;

– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

 

 

Крайният срок за изпращане на заявка е 25.05.2021 г.

Поканата и образци на документите за кандидатстване са публикувани на уеб-сайта на ИАНМСП и може да бъдат изтеглени тук.