Писмо от МРРБ, относно прилагане на наредбата за достъпна среда

Писмо от МРРБ, относно прилагане на наредбата за достъпна среда

Уважаеми колеги,

 

Като приложен файл ви представям писмото от МРРБ, относно:

ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБА № РД.02-20-2 ОТ 2021Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ И УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА.

 

С уважение: Арх. Владимир Милков

Председател на УС на КАБ

РБ – МРРБ – ПИСМО ДОСТЪПНА СРЕДА