Обявяване на Обществена поръчка: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕМОРИАЛА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОЙНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ШЕСТИ СОФИЙСКИ ПЕХОТНИ ПОЛКОВЕ

Обявяване на Обществена поръчка: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕМОРИАЛА НА ЗАГИНАЛИТЕ ВОЙНИЦИ ОТ ПЪРВИ И ШЕСТИ СОФИЙСКИ ПЕХОТНИ ПОЛКОВЕ

Уважаеми членове на КАБ,
в сайта на НАГ е публикувана следната информация (копирана от техния сайт):
Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство” обявява обществена поръчка – събиране на оферти с обява за услуга с предмет: Изготвяне на техническо задание за изработване на проект за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове.

Заданието ще послужи за основа на архитектурен конкурс  по Закона за обществените поръчки за възстановяване на Мемориала.

Техническото задание следва да постави изискванията за постигане на естетическа, емоционално въздействаща, здравословна, безопасна и общодостъпна среда, в която да бъде материализирана историческата, културната и родовата памет за загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове. Всяко предлагано решение за възстановяване на мемориала следва да допринася за пълноценното обогатяване на съществуващата физическа среда чрез пространствено обоснована и естетически балансирана намеса. Всяко предложение следва да доказва, че при реализацията си реално ще повиши качеството на средата на парковото пространство, без да препятства и изменя характера на ежедневно извършваните дейности на територията на парка.

Документацията за участие е публикувана в раздел „Профил на купувача” на интернет-страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“: https://app.eop.bg/today/258534.

Оферти за участие се подават чрез централизирана електронна платформа ЦАИС ЕОП  до 23.59 ч. на 14 декември 2022 г.