Общо събрание на РК Хасково

Общо събрание на РК Хасково

Съветът на Регионална колегия Хасково свиква Редовно Общо събрание на 15.10.2021г. /петък/ от 17:00ч. в ресторант „Родопи”, при следния Дневен ред :

1. Годишен отчет за дейността на Съвета на Регионалната колегия и годишен финансов отчет за финансови приходи и разходи;

2. Програма за дейността на Съвета на РК – Хасково;

3. Удостояване на арх. Янчо Апостолов с Почетен знак на КАБ и званието Почетен член на КАБ.

4. Информация за Решението на УС на КАБ относно писмо на Контролния съвет на КАБ (Решението ще бъде изпратено на мейла на всички);

5. Обсъждане промени в Устава на КАБ (Предложението за промени ще бъде изпратено на мейла всички).

6. Разни.