Обществено обсъждане с. Герман – в.з. “Герман- м. Лозето”

Обществено обсъждане с. Герман – в.з. “Герман- м. Лозето”

Уважаеми колеги,

Може да се запознаете с издадена Заповед № РПН21-РД09-94/21.07.2021г., както и обявление на кмета на район Панчарево-СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ I “за вили и почивни станции”, кв. 10, м. в.з. “Герман – Лозето”, ПИ с идентификатор 14831.6502.2777 по КККР на с. Герман за създаване на нов УПИ VI-2777 “за жил. стр.”, като прикачени файлове по-долу.

Председател на УС на КАБ

Арх. Владимир Милков

Image_001 1

Image_0022